top of page

Nätverkande är ett yrke i tiden, som alla kan lära sig!

Skapar möjligheter på många sätt! Välj noga! Finns fallgropar även här!

Allmänt: Nätverkande hör till Framtiden!

Egentligen är nästan all traditionell handel omkring oss nätverkande på flera sätt. Handeln skapar nätverk för att tjäna pengar, och du som kund gör marknads-föring som du aldrig får betalt för!

Speditionsfirmor- Grossister- Lager - Affärer samarbetar för att nå sin effektivitet och lönsamhet! 

Dock har du inte någon del av detta trots att du ibland t.o.m. hämtar varorna - berättar för dina vänner osv.!

IMG_1761.jpg

Nätverkande är ett sätt att leva. Med goda vänner och gemensamma mål jobbar man tills Eventen markerar framgång och glädje: Bilden är från resenätverket World Ventures event i Norge!

Multilevel marketing / NTV kallas det nätverkande som med organiserat samarbete når resultat i många nivåer. Det används speciellt när varan behöver viss utbildning. Eftersom många granskar produkterna är första kravet:

1/ Bästa kvalitet på produkterna för att lyckas!

I gamla tider var provisionen "Pyramidbaserad", men numera är det via datautvecklingen mycket genomtänkta system som skapar provision helt baserat på det arbete man lägger ner.  Det har alltså inte längre så stor betydelse när i tiden man börjar. Därför rusa inte in fort i något nätverk, utan fundera och välj noga! Jag har varit i över 50 nätverk och vänner som varit i dubbelt så många, så jag vet vad jag talar om! Utnyttja det!

Referensmarknadsföring kallas det när man får  provision genom att tala gott om en vara, och köp uppstår! De flesta företag får sina bästa affärer genom personliga rekommendationer! Men för köparen kan detta vara en fälla. Känns det rätt att få betalt bara för att rekommendera!?

I NTV är det annorlunda: Du aktiv;  1/Ett eget val : 2/ investering; 3/ och personlig uppföljning!

I allmänhet är de två senare grupperna en unik produkt eller en produkt / tjänst som behöver extra information!

Varning: Men det finns nätverk som har så lönsam plan att människor drivs bara av detta! Då kan drömsagor målas upp och lura människor!

Dåliga varor har ingen framtid i nätverkande. Detta är en förklaring till att många luras in i nätverk som aldrig blir något av. In i nätverk som inte ens överlever  sin två årsdag! - och några få hinner tjäna pengar! Usch .....

Resume´: NTV är en stor möjlighet för Dig och Dina vänner till hel- eller deltidsjobb!

Men många rädda för nätverkande. De gamla nätverken skapade pyramider! De som kom in först skapade största inkomsten. Men så är det inte längre!

Välj noga och håll ut, så kan NTV bli Din lyckligaste tidsinvestering någonsin. 

Personlig utveckling via NTV!

1/ Du blir som du umgås! Vi vet alla att miljön formar oss mer än vi tror! Umgås i positiva målmedvetna kretsar så blir du själv positiv, aktiv och effektiv. Tror inte det går att hitta något yrke med mer genomgående positiva människor än nätverkare! 

2/Lär av människor som skaffat framgång och erfarenheter.Läs!

Livet är fullt av fällor och svåra omvägar.  Nätverkare som lyckats har både produkten och erfarenheterna som du kan ta lärdom av! 

3/ Nätverka är en utmärkt väg att utveckla sig själv! En engagerad coaching på förmånligt sätt. I många fall - Högsta kvalitet och t.o.m. Gratis!

4/ Ger livet mening. Att ha en egen försörjning. Hjälpa vänner till försörjning och framgång, är ett meningsfullt liv! Långt mer värdefullt än egen succé och egna livsresor!

 

5/ Tid till social samvaro! Jag väljer ju vilka jag vill samarbeta med alternativt sälja till. På detta sättet bäddar jag för återkommande möten och kontakter med dem jag tycker om. Helt klart en av mina viktiga argument för NTV. Samtidigt är ju deltagandet i samma nätverk en bekräftelse på uppfattning och förtroende!

6/ Utnyttja Eventen! Delad framgång är dubbel framgång! Eventen är en viktig plats för stimulans och glädje! Gemensamma mål = Gemensam framgång = Gemensamma resor .......

Men OBS! Det kräver disiplin, energi och ambition att så fritt förfoga över sin tid och resurser som nätverkande medför! Men tillsammans med (((Eko)))klubben skapar vi mål och uppföljning som hjälper dig. ))) " Nätverkssektionen"!

IMG_0868.jpg

"Det finns inte längre några trygga jobb".

Förr trodde vi att bank och kommun var trygga jobben m.fl. Men idag har vi sett att så är det inte längre.

Därför är det viktigt att följa med utvecklingen.

Jag träffade en gång för länge sedan Edward Ludbrook, som skrev boken Hela bilden!

Han pratade då om Livsstillsrevolutionen och förutspådde utvecklingen på ett sätt, som jag sedan kunnat följa i utvecklingen!

För mig var denna utveckling då helt främmande  - Men i dag stämmer alltmer! Läs, och lär den!

I dag kan nästan allt köpas i nätverk. To.m.bilar, kaffe och te! Lär dig a del av dessa möjligheter, men fall inte i "fallgroparna"! Tala med framför allt de du  litar på, och be om råd.

Men var medveten om att nära vänner sällan förstår möjligheterna. OBS; De tror och råder oftast till "gamla rutiner är säkra" och ser inte förändringarna i tiden!! 

Välj förebild och följ konceptet!?

Är du duktig på analyser, och har tid, så var noggrann innan du bestämmer Dig. Annars välj område/produkt som intresserar dig, och låt (((EKO)))- hjälpa till med Din "research!". 

När du väl bestämt dig ge inte upp! Är det en seriös grund gäller det vara uthållig. Det är alltid de som ger upp som är förlorarna, och de som föder dem som tjänar pengarna.

När man väl brinner för produkten - Fokusera alltmer och framför allt.... Ge inte upp. Skapa enkla presentationer och rutiner.

Det är med nätverksförsäljning som att putta igång en bil! "Svårt få igång den. Lättare när den väl rullar!" - , and "keep moving!"

Utnyttja ekoklubbens bibliotek. Man kan låna tills någon annan "bankar på dörren"!

Som framgår av denna hemsida har jag mycket erfarenhet i olika nätverk. Inte bara i (((EKO))) nätverkens produkter nedan. ( Andra exempel är GNLD, Forever Living, Amway, K-link, Vemma, Kr-ching, Xocai, Mannatech, FFI, FM, för att nämna några av du nu över 50 tal jag lagt tid på "för Din skull"! ;) (((EKO)))klubben har massor dokument och NTV- coach -böcker att låna ut! (Mer här)

De flesta är traditionella binära nätverk. DVS att man bygger främst två ben. Ett powerben som kommer uppifrån, och ett ben man bygger tillsammans med nära vänner och kunder. Här får man betalt för arbeten mest i det svaga benet!

Synergy har något som heter "matching Bonus". Det är liksom en lott, att om man hittar någon riktigt energisk sponsring så kan man lägga ALL KRAFT ATT HJÄLPA hen. För man får nämligen samma inkomst själv! Matchingbonus är alltså en stor möjlighet till samarbete och samtidigt dubbla sin inkomst!

Finns mycket att utveckla och säga i detta: 

Gör ett (((EKO))) anrop för att få hjälp och råd!

Kanske skall du börja en utbildningsgrupp på Din ort!?

Vi hjälper Dig igång!

Välkommen höra av dig här! 

Kannaway är ett föredömligt nätverk i tiden!

Ger större kraft i starten för alla!

De flesta nätverk liknar varandra och är binärt. D.v.s. man bygger två ben/ ett Power ben och ett eget ben. Man får oftast betalt för det svaga benet, och många förlorar sitt självförtroende.

Men Kannaway har gjort starten mer lönsam än vi sett i något annat nätverk:

1/ Man har en produkt som ger snabbt resultat på hälsan för många!

2/. Första 30 dagarna bygger man tillsammans i "power-benet", och hjälps åt sponsra in tre personliga personer. Detta gör att varje person i framtiden kan får tre gånger så mycket förtjänst för sina egna insponsringar. 

"Kostnaden" för detta kan vara att någon missar personliga kronor i starten, men i gengäld hjälper man andra över en "tröskel" som är viktig för volym i framtiden.

3 / Eftersom all volym i starten samlas i gemensamt ben, finns ingen förlorare! - Detta ger i stället värdefull gemensam volym och utbildning i produkterna och dess presentationsteknik.

4/ Denna volym ger nästa målsättning för alla/ att inom 60 dagar nå 3000 poäng,

5/ Och sedan ytterligare med gräns 90 dagar nå 9000 poäng 

Tre sporrande steg - möjlighet för hjälp till alla!

Stegvis premieras alltså alla som är energiska och visar god vilja. Olika förmågor och kunskaper kompletterar varandra och resultatet kan bygga en trygg och trivsam team-anda på Din Ort!

6/ Även uppline bygger i "Power-benet"! åt oss, genom att kunna placera sina personer i vårat nätverk- som i sin tur ger volym att nå nya titlar och inkomster. 

Reservation för feltolkningar!

Jag har inte ännu fokuserat på provisionsdelen, utan helt på produkten,  - resultaten - och inbjudningar! Detta är hur jag uppfattat det av vår upline som är en fokuserad kunnig nätverkare.

Har en känsla att det är delvis hans erfarenheter som givit grunden till hur vi skall bygga för att få detta "bästa gemensamma resultat"!

Personligt:

Jag har lämnat många nätverk p.g.a. upline!

Här en föredömlig "Upline" Mikael, som hitills hjälpt både mig och mina insponsrade på föredömligt sätt. Han har ju också nytta av mina inbjudningar till sin volym och lönsamhet!

Nu vill vi hjälpa hjälpa Dig, i vårt team, till duplicering och samarbete.

Vi skall tillsammans bygga en rolig och lärorik framtid, som skapar fria förutsättningar för var och en att ytterligare utveckla sitt friare arbete och intressen i livet!

Lycka till ALLA! Tänk på att Attityden är 80% för hur du lyckas. Därför är det mycket svårt att brinna helt för många saker samtidigt!

Därför kolla noga vad du vill jobba med!

I våra (((EKO)))-team jobbar vi "över gränserna"! dvs samarbetar och kan byta varor och tjänster! = En stor gemensam möjlighet för oss alla!

1/Välj ett NTV! 2/Håll igång!

3/Håll Focus!

Övriga (((EKO))) nätverk:

- Synergy (Mat o blodomlopp

- ZinZino ( Omega 3 m.m.)

- FlavonMax ( sylter!)

- NHT (blandat)

- Word Ventures (resor)

- Bemer (mikrocirkulation).

- Amway 

Om du inte brinner för någon speciell produkt, som du avser jobba med:  då skall du vänta och göra ett (((EKO)))-anrop här!

Har du ett noggrant övervägt nätverk som du jobbar med och vill stå för!

-  och jobba in i samarbete; - är du välkommen höra av Dig! Här!

Varning! Många nätvärk skapar race p.g.a olika omständigheter!   Undvik dessa.

Det finns alltid tid att tänka igenom vad man vill noga!

Går du in- Skall du stanna!  

En viktig fråga innan du börjar i ett nätverk är seriositet och likviditet i grunden!

Synergy i topp, och Kannaway är AAA ... här!

Tidigare erfarna nätverk:

Noni

K-Link - Kinotakra- Plåster, 

Forever Living :  Aloe Vera

Kyäni : Fleratal

Xocai Choklad

Mannatech  : 

Amway : Totalnätverk

FFI : Bränsletabletter Biltvätt Eco shine

Vita Biosa : Mikroorganismer

Kr-ching

Vemma

Chews 4 Health 

Site Talk

Verkliga korta tider var telefonnätverken:

Terraflex, ACN m.fl.

IMG_6088.jpg

Ekoprodukters tillstyrkta nätverk:

Hör av er till oss angående nedanstående:

Synergy - Pulvermat

NHT -Naturlig Hälsa Trend:  Stem Renu, Ansktsmask m.fl inovatiava prod.

Flavon Sylterna

Rain - Hälsomat av kärnor

World Ventures Resor och arrangemang 

Lyoness med Cash Back World

Senaste årens hälsokomet med bara "Vego" ingredienser och då även värdefulla svampar
. .. Allt tyder på att det är väldigt potenta produkter. Jag nu studerat dessa i flera år och vet en hel del!
Hör av dig angående B-epic till mig!
bottom of page