top of page

Grunder: Livet och "världen" är inte som man trodde när man var barn! Här Ekokalles Hemsida /Om mig och erfarenheter. Barndomen och uppväxten grunder för hela livet!

Hela livet är en skola. Här min mer konkret; Samreal i Kungsbacka, 3 skogsskolor, Lantbruk  Lantmästarexamen Alnarp....och ridutbildning Flyinge ...

 

1946

1972

F:a Ekoliv MTV grundad 1972 med Såg och byggvaror/ MTV stod under 1900-talet för:

Media/ Stort intresse för Media och Marknadsföring. Huvudsakligen egna trycksaker. 

Trä/ Sågverkets olika träslag. Okantade panel/staket/Blästring .... Transport bilar-kran..

Värme/ Med bifirma Passat -Flexilia, grundat Vedvärme/Flis/Halm/sol-värme i ackumulerings-system. Omsättning > 100 miljoner. Värdefulla erfarenheter som du fortfarande kan hämta!

 

C-G Lindberg och Ekoliv MTV ;

Bakgrund och erfarenheter

Hälsan är inte av sig själv! Hälsa och Välmående

2000

Vid milleniumskiftet var min hälsa i botten:Därmed även Firman. Sedan dess har focus varit HÄLSA och Välmående!

F:a Ekoliv MTV står numera för:

(((EKO)))-LOGI! Bry oss om varandra medan vi har var andra! Omtanke via Ekoklubben))) Ekonomi m,.m

LIV))) Analys "Vad är LYCKA" för människor och Djur. Livets Grunder. Mentala erfarenheter och funderingar ....

M  - Mat och Motion! Min egen huvudsakliga grund för trygg (((EKO)))-MAT! = Synergy matkoncentrat m.m.                    

T   - Trygghet och Trivsel. Band mina idoler och läromästare står Boris Aranovish, och ... mer här! 

V   - Vänskap och Vidare-utbildning! Vårda och förstå våra enorma kroppsenergier här!

2020

Beställ Tjänster:

1/ Meningen med livet!?Fallgropar!?  Beställ Hjälp och Glädje -Coaching här!

2/ Beställ föredrag / Allmänt/Hälsa/ Energilösningar här!

3/ Ekofix- Är områdesrepr. för Ekolinjen och Ekoklubbens praktiska tjänster här!

4/ Ambulerande varubilens produkter och visningar här!

Webbutbildning: Hälsoskolan av Boris Aranovish! Beställ  här!

NU;

Internethandel o Ekoprodukter -beställ här!

Grunden för allt är att Du förstår hur oerhört komplext och med enorma energier som din kropp består av!
En omöjlig uppgift utan bränsle - service och hjälp! 
bottom of page