top of page

Vår kropp och hälsa är en enormt komplicerad "arbetsmaskin", och dator med emotionella egenskaper - som behöver underhåll! - Ännu vida överlägset alla uppfinningar /vetenskap;  Ett  "universum"!

Visste du att du har 100 biljoner celler i din kropp! Varje cell lever sitt eget liv, i symbios ...

Och varje sekund bildas flera miljoner nya celler. I magen byts cellerna var annan dag, medan bencellerna byts vart 20-e år! 

I medeltal förnyas din kropp vart 7-e år. Detta är en fantastisk gåva och medför att vi med naturens hjälp kan läka de mesta förslitningar och skador.  Men det förutsätter att vi ger utrymme för de naturens krafter som finns i vår kropp, mat och omgivning! 

Får vi symptom/ont någonstans skall vi vara rädda om detta, och försöka underlätta läkningen i stället för att dämpa/döda symptomen, så som tyvärr ofta sker i västerländska sjukvården!

Ytterliggare en dimension får vi när forskningen nu visat att vår kropp består bara till 10% celler. Resten 90% består av mikroflora = mikro-organismer, bakterier och svampar! Dessa tillsammans utgör ett eget organ "Mikrobiom" i vår hälsa, och måste också underhållas och värdesättas!

Vi måste acceptera att vi är en del av naturen och inte motverka eller förstöra naturens otroliga  läkande och renande krafter!

Socker giftigt som narkotica.png

Vi underhåller bilen!

- Men Vad med kroppen??- Som är vida mer beroende av underhåll!!

Här lite av kroppens fakta: 

Kropps fakta: 1/Blodet = "kristallkula" och ungdomselixir;

Vår blodvätska visar/avgör vår "biologiska ålder"!

Blodet består av Röda blodkropparna som utgör 99% 

( innehåller det syrebindande proteinet) därmed 1% vita blodkroppar och ingår i immunförsvaret. Vita blodkropparna känner igen, bryter ner och minns främmande ämnen som tränger ii i kroppen t.ex. bakterier.

Tas blodkropparna bort återstår Plasman: gulaktig vätska med näring, slaggprodukter, enzymer och hormoner. Vätskan består av 90 % vatten och salt som saltvatten!

Blodplättarna+proteiner gör att blodet koagulerar!

En vuxen människa har ungefär 5 liter blod=7% av kroppsvikten

Blodkärlen skulle räcka 1,25 gånger jordens omkrets / =50 000 km

Hjärtat pumpar i genomsnitt 5,6 liter per minut

Nybildningen: Blodcellerna bildas av stamceller i benmärgen, medan plasman förnyas genom intag av vätska/vatten efter hand som vattnet i i plasman förångas. 

Benvävnad läks sämre hos äldre, eftersom kroppen bildar bindväv i stället för benvävnad. Med "yngre bod i blodådrorna" ökar benvävnadsproduktionen.

Hjärtats celler växer med åldrandet vilket försämrar effektiviteten. Med "yngre blod" kan detta minskas igen med 35%. Då återställs en del av hjärtats tidigare effektivitet. 

Muskelmassan minskar med åldern p.g.a. sämre förmåga bilda nya celler ( gäller alla kroppens celler). Ungt blod kan dubbla muskelmassan och öka uthålligheten med 62%

Hjärnans  celler minskar också med åren. Ungt blod ökar cellproduktionen igen, och nya signalvägar bildas ( Ang. signalvägar:Se även CBD-oljans effekter här intill)

Källa vetenskapens nya värld!  nr 4

bottom of page