top of page
Ekoklubben: Mission och Grunder:

Världen och livet är i dag så komplext, att ingen, absolut ingen orkar själv leva livet full ut! 

Lyckan går inte heller logiskt tänka ut! För det behövs upplevelser och utbildning!

Därför behövs NU Ekoklubben mer än någonsin! 

"Ekoklubben Väst" är fröet vi odlar, för att sedan med ditt bistånd sprida sig över världen!

Vad är viktigast för DIG???? -

Vad är Ditt bidrag till (((EKO))) för framtiden?

Det behövs inte mycket av var och en-

Det är  omtanken och samarbete som ger kraften!

IMG_3767.jpg

Genom massa donationer under åren har ekoklubben en hel del egna verktyg och resurser för Dig att förmånligt utnyttja.

Olika sektioner behöver hjälp på olika sätt!

Välkommen välja din specialitet eller intresse-grupp:

Hälsa: Är väl allas, och klubbens viktigaste avdelning .... 

Min dröm om ekoklubben är sedan början av 1980-talet, och 1989 skrev jag första stadgarna. ( Nu justerat av  Pentti!)  Det är ju nu 29 år av utveckling och nya i tiden anpassade tankegångar.

 

Det finns massor av möjligheter som vi tillsammans kommer att kunna åtnjuta när klubben väl startar och kommer att växa snabbt!

Det är tyvärr till stor del pengarna som bestämmer takten!

All hjälp och bidrag motages därför som alla förstår med stor tacksamhet!

(Glöm ej bifoga kontakt- uppgifter!)

Diverse tankar, inlägg och förslag efterlyses. typ;

- Olika intressegrupper i Ekoklubben (se högerspalt!)

- Jordnära odling ...

- Hälsa och Välmående ....

- Kroppens energier ...

- Träning

- Resor 

- Upplevelser

- Mingelträning - träffpunkter

- Händelser?

- Även mentala förslag och inlägg:

- Yoga

- "Spirit" eller ödesstyrt!

....

Klubbens viktigaste framgångskoncept att spridas överallt är omtanke och glädje. Även forskningen har visat att det finns ingenting som ger mer inre glädje än när vi hjälper och ger ......

Kärlek och omtanke föder fred och glädje!

Väldigt kort:

Ekoklubben är ekologiskt och ekonomiskt samarbete mellan omtänksamma människor!

I många år funderade jag på hur vi skulle kunna hitta ärliga omtänksamma människor. "En hederlig kärna, som valde in föreslagna??...

Men Nej alla vill ju vara med "i (((EKO)))-gemenskapen; "Den bästa av världar" och skall ju få en chans. Via registerhantering följer vi sedan upp och så fort vi ser någon bryta mot omtankes-regeln blir vederbörande utesluten!

Franchaise upplägg:

Om vi får detta fröet att växa och få politisk kraft kan det bli även fredsskapande i världen! Låt oss börja med oss själva och vårt eget lilla frö! Utnyttja därför "Ekoklubben Väst" så mycket som möjligt! Njut av Ekologin och föröka/ sprida känslorna .... som hjälpsamhet och ekonomiskt samarbetet skapar!

(((EKO)))konceptet skall vara kopierbart till andra delar av landet..... världen!

Prototypen; (((Ekoklubben Väst)))

Första "jordlotten" att odla tillsammans är tänkt mellan Laholm och Skara/ Geografiskt mellan Hallandsåsen och Vänern!/ Området omfattar c.a 50 städer/ orter som var och en söker en hel- eller deltidsysselsatt driftig utstrålning som "startledare".

Denna personen är oerhört viktig för oss alla! Hen skall förstå att lyckan är inte logisk - Det behövs upplevelser för att förstå livets lycka. Och det är hens uppgift att tillsammans med kommunen skapa dessa förutsättningar. Primärt skall finnas en lokal för möten, utbildning och mysig samvaro ...

Sekundärt förmedlas hjälp till ekologisk odling och kontakten till konsumenterna.

Tror också att en gemensam bastu på strategisk placering skulle kunna vara en bra gemenskapsgrund. Men detaljerna styr "Ortgruppen" själv!

Snälla

hjälp till

att få grundfröet

att gro!

Varje litet bidrag värdesätts!

Skapa ett

EKO)))

Du också!

IMG_1761.jpg

Uppmaning: Många av Er har liksom jag insikt i handel och ekonomiska nätverk till olika livets öden och upplevelser.Snälla dela med dig till EkoKlubbens medelmsregister:

Som framgår av " om oss" har jag en hel del erfarenheter av såväl produktion som marknadsföring. 

Vad som inte framgår där är livslånga intresset att systematiskt finna och katalogisera bra produkter.  Det började med jord-och skogsbruksprodukter, men senare mer allmänt om alla möjligheter i tiden som erbjuds.....

Ekoklubben Väst grunder:

Hitintills varit en liten grupp, bland massa vänner och sympatisörer som med glädje hjälpt och skänkt på olika sätt.

Klubbens resurser och tillgångar är i dag imponerande. Men samtidigt bromsande eftersom allt behöver system och underhåll. Allt tar sin tid ..

Som grund finns tre platser och fler odlingslotter på gång!

1/ Tostared ,mellan Kungsbacka och Kinna

2/ Laholm 

3/ Skara

Vill så här i inledningen tacka hyresvärdarna då utan deras medhjälp hade grunden till klubben inte kunnat byggas.

Nu står klubben med en massa tillgångar att utnyttjas av Dig som nu läser detta, till att bygga Ekoklubbens grunder vidare!

Vad vi primärt saknar nu är klubbens båthamn, och fler odlingsfastigheter och ledare för medlemsutbildningen!

Genom de många donationer under åren har ekoklubben i dag en hel del egna verktyg och resurser att erbjuda medlemmarna.

Olika sektioner behöver hjälp på olika sätt!

Välkommen välja din specialitet eller intresse-grupp:

Hälsa: Är väl allas, och klubbens viktigaste avdelning

Hantverk. Underhåll är Ekologiskt; På flera platser i västsverige finns lokaler och verktyg för reparationer och underhåll av sina grejer. 

Båtsektionen; At ha båten tillsammans är både roligare och effektivare!

Ekolinjen Entreprenad AB erbjuder förmånlig kranhjälp för sjösättning m.m..

Odling. Vi kartlägger nu olika odlingsmöjligheter ortsvis. Planerar ambulerande trädgårdsmaskiner för effektivisering.

Teknik och Elektronik: I Tostared planerar vi samla elektronik  i en bod som söker sina intressenter att bygga upp kunnande och reparationer !

Bilar och båtar: Nu för tiden har bilar så kort livslängd att vi borde skämmas. Klubben har material till en bilpool av Passat 95 som behöver sitt underhåll. Dessa kan liksom båtarna utplaceras på olika orter vid förfrågan

Fack- Bibliotek.

Låna tills någon annan bankar på dörren!

Totala biblioteket är flera tusentals fackböcker i lådor, men tyvärr ännu ej dataregistrerade. Något för Dig? skänka böcker? data-Tid?

Naturvandringar: söker sina ledare

m.m.

Utbildning är en viktig del:

Utnyttja gärna klubbens utbildningsmöjligheter /  12 över natt Laholm, eller 100 sittplatser i Sågverkslokal .... Förutom reguljära utbud av bygdegårdar och konferenscenters.

Det är min fulla övertygelse, att vill man starta något bra måste man alltid överträffa förväntningarna!

Därför varken vill eller kan jag berätta mer just nu.

Men finns i grunden 100-tals olika punkter för olika intressen och samarbeten. 

Hoppas att du förstår möjligheterna!

Samarbete mellan ärliga och omtänk-samma människor har enorma krafter och möjligheter för var och en av er! - Som tillsammans föder ytterligare nu oanade möjligheter!

Låt oss hjälpas åt att bygga resurser och trivsamhet tillsammans!

Kort om grundkonceptet under utveckling:

Ekoklubben Sverige: Söker  samlings-resurser för när EKOväst gett upphov till flera block. "Söder , öst  mellan osv..."!

Redan nu tittar vi efter dessa större mötesplatser för utbildningar och festligt tillsammans! Tacksamt mottages förmånliga trevliga tips! Ex. Kanske Ölands Camping ... Båthamnar m.m.

www.ekogruppen. org.

Är tänkt som en förlängd (((EKO)))möjlighet för omtänksamma företag och likasinnade föreningar att samarbeta och marknadsföra sig som omtänksamma ekologiskt företag!

Ömsesidigt samarbete ger större effekt!

www.ekofix.se ))) är ett skyddat namn, avsett att utnyttjas i första hand av Ekorepresentanter att saluföra sina tjänster i samarbete på olika orter.

Exempel Ekofix/Kungsbacka hoppas vi få igång   2019 då vi har nära till centrala resurser där! Handverktyg , kranbil m.m

Ekoauktioner.com ))) Månadsvisa auktionstillfällen för medlemmar att sälja och köpa. Träffas och ha kul! Under planering...

-

-

-

-

.

Företagskoncept efterlyses:

Sen många år finns i grunden erfarenheter: 

Ex

Ekoliv.MTV : / Media Trä och Värme! Gamla specialiteter och erfarenheter att erbjuda nya Eko)))företag att "Odla vidare på"!

Värmeföretag, stängselspecialitet.......

Odling. Djurgårdar. Lekanläggningar ...

"ASTRID" konceptet; "Alla Skall Trivas Rid på "ort"! .....  m.fl (se CV grunder här!)

Tacksamt mottages flera ide´concept!

För franchasing  m.m........ Mejla här!

Tack för Din medverkan!

Mer om nätverksbyggnad här!

Bli stödjande medlem till (((eko)))klubben.com, och få löpande information om utvecklingen fram till start.  

Bankgiro 5141-3714!

Valfritt belopp:

Pionjärer kommer belönas!

Förslag på Logga för
Ekoklubben!?
vad gillar du bäst?
1/Ekoklubben
2/Ekoklubben
3/Ekoklubben

Kortaste beskrivning;/

Ekoklubben))) = en klubb som bygger kunskap och resurser för omtänksamma  människor!

Utbildningar, ekologiskt och ekonomiskt samarbete m.m. kommer att medföra att alla vill vara med!

Men så fort man gör någon annan illa eller brister i omtanke - Utesluts man!

Detta är grunden till skapa den fredligare förändring vi tillsammans hoppas åstadkomma!

bottom of page