top of page

EkOmat)))

Odling :  

Verktyg

Om hur undvika schampo: https://www.1millionwomen.com.au/blog/how-go-no-poo/

Undvik YES diskmedel/ Då det tydligen har skadliga effekter på vattenlevande organismer / https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2108975462449037&set=pcb.2153815894894537&type=3&theater&ifg=1

bottom of page